AfbouwkeurenBetrouwbare stukadoors- & afbouwpartners

Stukadoorswerk is secuur en uitdagend werk dat is weggelegd voor specialisten. Stuckeur-bedrijven beschikken daarom over specialistische technische kennis.

Via de stichting worden deze vaardigheden voortdurend up-to-date gehouden. Daarnaast hanteren erkende stukadoors- & afbouwbedrijven marktconforme prijzen. Service is voor hen vanzelfsprekend. Ze denken met u mee en als het moet zelfs enkele stappen vooruit.

Voor welke werkzaamheden?
Sierpleisterwerk, spuitwerk en schuurwerk, lijsten en ornamenten. Stuckeur-bedrijven denken graag mee over de uitdagingen van uw project. Het beste resultaat vanuit esthetisch en kostentechnisch oogpunt staat hierbij centraal. Voor nieuwbouw, maar ook bij renovatie of zelfs restauratiewerk. Op het gebied van buitenstukadoorswerk en gevelisolatie leveren de Stuckeur-bedrijven u goed onderbouwd advies. Daarnaast zijn er speciale gipsblokkenwandenbouwers en Stuckeur-bedrijven met een eigen showroom.

Kwaliteits controles: Grondige inspecties
Ieder Stuckeur-bedrijf wordt jaarlijks getoetst. Onafhankelijke controleurs kijken zowel naar de technische als naar de administratieve aspecten van het werk. Werken stukadoors veilig en secuur? Worden de planning en andere afspraken nageleefd? Voldoet alles aan de criteria? En is het esthetisch verantwoord? Ook een goed georganiseerde bedrijfsvoering is hierbij van groot belang.

Bij de controles worden bedrijven ook bijgepraat over actuele wet- en regelgeving. Daarnaast wordt bekeken hoe de ondernemers omgaan met offertes en planningen. Er zijn duidelijke regels hoe om te gaan met meer- en minderwerk. En hebben ze een vaste opleverings- en klachtenprocedure? Waar mogelijk worden door de controleurs nog verbeterpunten aangegeven.

Door de jaren heen zijn Stuckeur-bedrijven door de controles steeds gestructureerder gaan werken. De meeste bedrijven hebben het ‘continu-verbeter-denken’ inmiddels geïmplementeerd. Dit geeft u de zekerheid dat u te maken heeft met een betrouwbare en vakbekwame zakenpartner.

Verlaagd BTW tarief van 6%
Voor woningen ouder dan 2 jaar mag stukadoorswerk tegen het verlaagde BTW-tarief van 6% worden aangeboden.

Ook voor stucwerk in onderaanneming dat u in of aan een woning laat uitvoeren, geldt dit lage tarief.

Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente particuliere bewoning. Het is dus niet relevant wie de eigenaar is. Dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen onder de regeling vallen. Belangrijk is wel dat de woning ouder dan 2 jaar is. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder dan 2 jaar zijn. Het is zelfs zo dat het stukadoren van een nieuwe aanbouw van een oud huis onder het lage tarief valt.

Het maakt niet uit of het werk binnens- of buitenshuis plaatsvindt. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen komen ook in aanmerking voor het verlaagde tarief als zij op hetzelfde perceel liggen als de woning.

Stukadoorswerk heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:
Het herstellen van een stuclaag of aanbrengen nieuwe stuclaag, het verwerken of aanbrengen van één of meerdere lagen cement-,gips-, kalk- of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm, het lossteken van de stuclaag, voorbereiden van de ondergrond, het aanbrengen van pleisterdragers, het afplakken van de omgeving.